Studs small four-leaf clover

The suds from the collection Little bit of luck are made of high-quality stainless steel with the thickness of 1 mm.  All components are made of stainless steel. The jewellery is galvanically gold-plated. The unique gift packaging is included.

Dimensions: large - 2cm x 2cm / small - 1,5cm x 1,5cm

70,00 with VAT
warehouse In stock
Choose
Add to basket
How to shop

Collection Little bit of luck

Malý a  nenápadný..., tým je štvorlístok ukrytý v tráve. Symbol  šťastia, viery, nádeje a očakávanej lásky. Jeho štyri lístky symbolizujú aj štyri živly a  štyri ročné obdobia. Čo je to šťastie?

Šťastie je chvíľa, ktorú prežívame.
Šťastie je dar, ktorý dostávame.
Šťastie je vietor, ktorý  vanie.
Šťastie je život, ktorý máme.

Cookie preference center

  • Your privacy
  • Strictly Necessary Cookies
  • Performance cookies
  • Functional cookies
  • Marketing cookies

Name Provider Purpose Expiry Type

This site uses cookie technology to enhance your experience. Mainly to analyse your use of our site and assist with our promotional and marketing efforts.

Cookie Settings