2018 EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Veľmi si vážim, že som sa stala ambasádorkou európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018 na Slovensku a práve moja tvorba  môže byť súčasťou projektu, ktorý približuje jedinečnosť kultúrneho dedičstva v rôznych moderných podobách a formách.

Je pre mňa veľkou výzvou tvoriť diela v podobe šperkov, ktoré nie sú iba materiálnou hodnotou, ale majú vlastný príbeh a nesú v sebe odkaz na našu históriu a tradície. Práve vďaka detailom minulosti ukrytých v novom modernom prevedení, si ľudia môžu pripomenúť fragment histórie, ktorý je pre mnohých už zabudnutou súčasťou našej národnej identity. Slovanské básnické múzy – šperk „Marína“ je spojením nášho literárneho kultúrneho dedičstva s tradičným remeslom a folklórnou tradíciou. Ľudové výšivky, paličkovaná čipka, kroje a naša ornamentika sú nekonečným zdrojom inšpirácie pre moju tvorbu.

ČLÁNOK – Pravda:  Rokom kultúrneho dedičstva sa nič nekončí : https://europa.pravda.sk/aktuality/clanok/469577-rokom-kulturneho-dedicstva-sa-nic-nekonci/