Forbes Slovensko

https://www.forbes.sk/sperky-vyraba-s-laskou-radostou-jej-vytvory-sa-dostali-britskeho-vogue/