KRÁSA ĽUDOVEJ GEOMETRIE

Snáď najrozšírenejším geometrickým tvarom objavujúcom sa v ľudovom umení je práve symbol hviezdy. Zobrazuje sa v mnohých podobách – najčastejšie sa stretávame s šesť a osemcípou hviezdou. Nachádzame ich na ľudových tkaninách, výšivkách, maľovaných ornamentoch či drevorezbách naprieč celým Slovenskom. Hviezda sa považuje za ochranný symbol, veľmi často ju vidíme na drevených štítoch domov. Práve symbol hviezdy mal prinášať  do rodín šťastie, zdravie ale aj lásku. Hviezdu niekedy dopĺňal aj  úryvok žalmu, či iniciály.

Hviezdam ľudia odpradávna pripisovali rozličné významy. Vedomosti o polohe hviezd a súhvezdí im slúžili na orientáciu v krajine.  Okrem praktických funkcií hrala hviezdna obloha svoju úlohu v predpovediach či pranostikách, napr. ak sa večer na oblohe zobrazil veľký počet jasných hviezd, hovorilo sa, že sliepky budú znášať veľa vajec. Taktiež to mohlo byť predpoveďou úspechu či významnej udalosti. Tradovalo sa, že počet hviezd na oblohe je rovnaký ako počet ľudí na zemi, pretože každý človek mal mať svoju hviezdu, ktorá sa zrodila spolu s ním. Práve od hviezdy, s ktorou sa narodil, závisel aj jeho životný osud.

Šesťcípu hviezdu (hexagram) tvoria 2 vzájomne sa križujúce rovnoramenné trojuholníky, ktoré vytvárajú symetrickú hviezdu. Je považovaná za magický znak, mala ochraňovať pred ničivými silami. Ide o prastarý biblický symbol, ktorý poznáme aj ako Trojkráľovú či Betlehemskú hviezdu, spájaná je aj s izraelským kráľom Dávidom. Na Slovensku a na Morave ju maľovali na veraje a okná domu ako ochranný znak a na strednom Slovensku je nazývali “smutná hviezda“ , hoci je považovaná za znak prinášajúci dobro. Vystihovala aj hviezdu „zorničku“ na večernej oblohe.

Práve osemcípa hviezda je jedným z najčastejšie zobrazovaným symbolom hviezdy v ľudovom umení a aj geometrickom dekore. Jej tvar vychádzal z dvojcípeho ukončenia ramien šikmého kríža. Symbol osemcípej hviezdy je typický pre rôzne oblasti ľudového umenia, či už sú to tkaniny a výšivky, drevorezba, ale veľmi často bola hviezda súčasťou výzdoby kraslíc. Zaujímavosťou pri zobrazovaní hviezdy je, že počet cípov mal byť vždy párny, nepárny počet bol zlým znamením, mohol znamenal smrť.

Inšpiráciou pri tvorbe kolekcie šperkov pre mňa boli geometrické vzory, ktoré som objavila na nádherných tkaných textíliách z môjho kraja Horehronia. Práve stredné Slovensko je, okrem obdivuhodných výšiviek, známe aj veľmi rozmanitými tkanými látkami s pestrofarebnými -prevažne geometrickými vzormi, ktoré nachádzame na odevných či bytových textíliách. Tento región je špecifický plstenými aj neplstenými tkaninami, ktoré vynikajú farebnými pruhovanými a ornamentálnymi vzormi „zatkanými“ priamo do tkanej látky pri je jej výrobe na krosnách. Tkanie na krosnách je tradičné remeslo, ktoré dnes vidieť už len zriedka, napriek tomu sa v dedinkách ešte stále nájdu šikovné ženy, babičky, či ich dcéry, ktoré na toto úžasné remeslo nezanevreli a venujú sa mu aj naďalej aby zachovali túto krásnu tradíciu.