Rádio Slovensko

Ďakujem krásne Rádio Slovensko za pozvanie do relácie „Hosť Andrey Poláčkovej“.