Stratený Novohrad. Výstava autorských šperkov 5.5.2022- 31.7.2022

Novohradské múzeum a galéria

Kubínyiho nám.3, Lučenec

5.5.2022- 31.7.2022

Stratený Novohrad – NMG Lučenec

Stratený Novohrad. Autorský… | kamdomesta.sk

Stratený Novohrad i rozkvitnutú Ábelovú pretavila do originálnych šperkov – SME | MY Novohrad

Múzeá nie sú len pasívnym „skladom“ zbierkových predmetov, ale môžu byť aj zaujímavou a podnetnou inšpiráciou pre súčasných dizajnérov a šperkárov, ktorí tradičným ľudovým ornamentom ponúkajú „druhý život“ prostredníctvom svojej tvorby, čo je aj cieľom tejto výstavy. Zároveň môže slúžiť ako príklad toho, ako sa s citom dá zaobchádzať s tradíciou a aj pri určitom stupni štylizácie nepotrieť jeho základné rysy, či nepoprieť jeho historický a lokálny kontext.

Katarína Žiak navštívila a nahliadla do zbierok NMG v Lučenci, kde našla inšpiráciu pre novú kolekciu „Stratený Novohrad“. Kolekcia vychádza z archívnych autentických výšiviek pochádzajúcich práve zo zaniknutých obcí Lešť, Turie Pole, ktoré sa NMG podarilo zachrániť a zozbierať. Okrem motívov z Lešti a Turieho Poľa spracovala aj rastlinnú ornamentiku, ktorú pretavila do kolekcie Rozkvitnutá Ábelová.

V rámci výstavy budú vystavené zväčšeniny autorských šperkov z kolekcie Stratený Novohrad a Rozkvitnutá Ábelová, ilustrované zbierkovými predmetmi, v ktorých našla autorka inšpiráciu. Doplnením výstavy priamo v priestoroch bude krátky dokument natočený priamo z výroby šperkov. Prostredníctvom filmu zavedieme návštevníka priamo do procesu vzniku vystavených šperkov.

K výstave je pripravený bohatý program sprievodných podujatí, ako napr. prednáška o ľudových šperkoch a symbolike, tvorivé dielne venované krížikovej výšivke a výšivke krivou ihlou či výrobe šperkov z fimo hmoty.

Kabinet kuriozít: RASTLINNÉ MOTÍVY | by Novohradské múzeum a galéria | Apr, 2022 | Medium

Kabinet kuriozít: GEOMETRICKÉ MOTÍVY | by Novohradské múzeum a galéria | Apr, 2022 | Medium

foto: Milan Alberti