Tisícročná včela

Pýtate sa prečo práve názov Tisícročná včela? Nuž všetci vieme, že tisíce rokov nám tento malý a nenápadný tvor dáva tak veľa… Bez včiel by nebol život taký ako ho poznáme, …zhodujú sa na tom mnohí odborníci.  Svet bez včiel by bol svetom bez života. Osud včiel a osud Zeme je vzájomne prepletený. Asi najstaršie svedectvo o prepojení človeka a včiel sa nachádza na nástennej maľbe (starej vyše 8 000 rokov) v jaskyni „Cuevas de la Arana“ v Španielsku, kde je zobrazený človek obkolesený včelami ako zbiera med. V Starovekom Egypte bola včela považovaná za symbol zjednotenia ríše, symbol kráľovstva. V kresťanskej tradícii sú včely považované za symbol vernosti, ale aj remeselnej zručnosti. Za patróna včelárov je považovaný sv. Ambróz.

Už v dávnych starobylých kultúrach boli včely chránené a prisudzovali im rozličné vlastnosti. Včela je symbolom života, jari a nesmrteľnosti… Predstavuje silu slnka, svetla a tepla, silu komunikácie a spolupráce. Je posvätným tvorom v mnohých kultúrach. Včeliemu medu  sa pripisovali najmä liečivé a ochranné vlastnosti.

 

Často opomínané a podceňované, veď pre mnohých sú len obyčajným „prúžkovaným“ hmyzom, tak sú vnímané včely. Ale ich úloha v ekosystéme je nesporná, dá sa povedať, že sú maličkým ale nesmierne dôležitým živočíchom, ktorý udržuje život prírody na našej Zemi. Prežívame obdobie, keď si uvedomujeme, že sama príroda dvíha varovný prst a ukazuje nám, že zásah človeka mnohé zmenil. Či už hovoríme o globálom otepľovaní, znečistení a následných klimatických zmenách, či devastácii prírody, stále je za to zodpovedný človek. V honbe za pokrokom ľudstvo ničí prírodu a život Zeme.

Často sa spomína, že ak zahynie posledná včela, ľudstvu zostane len pár rokov života. Možno to nie je doslovná skutočnosť, ale v tomto výroku, sa ukrýva nesporná pravda, pretože práve tieto drobné živočíchy sú tým, čo prináša život prírode. Faktom ostáva, že ako ľudstvo prosperuje, príroda a živočíšna ríša naopak. Preto je dôležité sa zamyslieť ako to zmeniť.

Momentálne sa sústredíme na iný druh krízy – koronavírus, ktorý sa objavil nečakane a ako neviditeľný nepriateľ prenikol všade. Priniesol so sebou obavy a pochopiteľne aj strach, zo dňa na deň vyprázdnil cesty aj ulice, život sa akoby  spomalil až zastavil. Priniesol obmedzenia ale aj nové výzvy, ktoré sme si možno ani nedokázali predtým predstaviť, kým sa nestali realitou. Svet sa zo dňa na deň zmenil a my to potrebujeme akceptovať. Určite pre mnohých nie je táto zmena ľahká. Prijať a dodržiavať obmedzenia a pravidlá nemusí byť príjemné, ale je to veľmi potrebné.

Vnímam tieto obavy rovnako ako vy všetci.  Situácia je v súčasnosti pre všetkých náročná, ale aj napriek tomu sa snažím poctivo pracovať a preto som pre potešenie duše a srdca vytvorila novú kolekciu šperkov  s názvom „TISÍCROČNÁ VČELA“. Včela je pre mňa symbolom života a práve preto verím, že tak ako drobná včielka v sebe ukrýva vytrvalú silu, tak aj mi ľudia dokážeme bojovať s nepriaznivou situáciou a dokážeme ju prekonať, ale aj sa z nej poučiť. Posolstvom včelieho ducha je tímová práca a silná „pracovná morálka“. No aj včielky vedia, že sa treba na chvíľu zastaviť… aby keď ráno opäť vyjde slnko, mohli z úľa znova vyletieť…

A čo si môžem ja úprimne v tejto ťažkej chvíli priať? Nuž len to aby sme sa mohli opäť bez obáv všetci spolu stretávať.