Výstava „Učiteľ a žiak …alebo naopak“

https://myzvolen.sme.sk/c/22073317/ucitel-a-ziak-alebo-naopak.html